Dutch Rail Control

Dutch Rail Control - Onze activiteiten

  • Opnames op locatie t.b.v. engineering, wijzigingen, vervangingen en opleveringen railinfra binnen de techniekvelden bovenleiding en draagconstructie, tractie-, energievoorziening en seinwezen.
  • Ontwerpen van bovenleiding, draagconstructie en energievoorziening voor nieuwbouw- en ombouwprojecten.
  • Het opstellen van bestekken UAV en aanbestedingscontracten UAV GC.
  • Uitvoeringsbegeleiding van projecten in de realisatiefase.
  • Begeleiden en revisie SAP database ProRail ten behoeve van Life Cycle Management.
  • Begeleiden en beoordelen van revisie-/opleverdocumenten van aannemers.
  • Het digitaliseren van bestaande energievoorzieningstekeningen naar de huidige normen van ProRail.

Wij verzorgen graag uw project!

Dutch Rail Control Dutch Rail Control