Dutch Rail Control

Dutch Rail Control - CO2 Prestatieladder

DRC spant zich in om zowel binnen haar eigen organisatie als binnen de keten Veiligheid, Gezondheid en Milieu naar een hoger niveau te brengen. Met doordacht management en een actieve betrokkenheid van onze medewerkers streven wij naar een continue verbetering en een optimale samenwerking met onze ketenpartners.

Specifiek op het gebied van milieu, in relatie tot CO2 uitstoot, willen wij ons steentje bijdragen aan een schonere wereld. Wij gebruiken de zogeheten CO2-prestatieladder om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Wij hebben het certificaat behaald op het hoogste niveau van de SKAO/CO2 prestatieladder: trede 5. Onze inspanningen op het gebied van CO2 reductie kunt u op deze pagina terug vinden:

Inzicht

DRC heeft haar eigen energieverbruik (scope 1 & 2) omgerekend naar CO2-emissies. Maar ook de scope 3 emissies zijn in beeld gebracht. Vanuit een dominantieanalyse is bepaald welke Product-Marktcombinatie het meest relevant is qua CO2 uitstoot en wat de invloed van DRC is op deze emissies. Dit is het vertrekpunt geweest voor het opstellen van onze ketenanalyse: 4.A.1 Opname- / inspectiewerkzaamheden bovenleiding.

Reductie & Communicatie

In onze CO2 emissie voortgangsrapportages brengen wij half jaarlijks onze CO2 reductie in beeld. In deze rapportage(s) komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

• Energiebeleid
• De emissie-inventaris
• CO2 reductiedoelstellingen
• De voortgang ten opzichte van de doelstellingen
• Reductieplan

Participatie

DRC neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Download op deze pagina ons overzicht Sector- en keteninitiatieven.

Wilt u reageren?
Maak dan gebruik van ons contactformulier of neem contact op met ons kantoor. Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Kijk op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) www.skao.nl en/of op onze bedrijfspagina.
Download hieronder de bijgevoegde .PDF bestanden over CO2 reductie.2

CO2 prestatieladder
2-bewust Certificaat niveau 5

CO2 prestatieladder
DRC 2 emissievoortgangsrapportage - halfjaarcijfers 2022

CO2 prestatieladder
DRC CO2 emissievoortgangsrapportage – jaarcijfers 2021

CO2 prestatieladder
DRC CO2 emissievoortgangsrapportage - halfjaarcijfers 2021

CO2 prestatieladder
DRC CO2 emissievoortgangsrapportage
- half jaarcijfers 2020

CO2 prestatieladder
DRC CO2 emissievoortgangsrapportage
- jaarcijfers 2020

CO2 prestatieladder
DRC CO2 emissievoortgangsrapportage
- jaarcijfers 2019

CO2 prestatieladder
DRC CO2 emissievoortgangsrapportage
- half jaarcijfers 2019

CO2 prestatieladder
Ketenanalyse opname - Inspectiewerkzaamheden

CO2 prestatieladder
Sector- en keteninitiatieven

CO2 prestatieladder
3.B.2 Energiemanagement actieplan

CO2 prestatieladder
4.A.1 Kwalitatieve scope 3 analyse DRC

CO2 prestatieladder
5.A.1 - 5.A.2.1 Kwantitatieve dominantieanalyse scope 3

CO2 prestatieladder
Projectdossier CO2 - OS Langeweg